Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC (1848-1849)

2009.04.03

FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC (1848-1849) Évszámok:

1848. márc.3: az alsótábla elfogadja a felirati javaslatot

1848. márc.13: bécsi forradalom

1848. márc.14: felirati javaslat elfogadása

1848. Márc.15. Pesti forradalom. A Pilvax kávéházból induló ifjúság Petőfi, Jókai, Vasvári vezetésével Landerernél kinyomtatja a 12 pontot és a Nemzeti dalt (sajtószabadság megvalósítása). Nemzeti Múzeum, Városháza, majd kiszabadítják Táncsics Mihályt.

1848. márc.17: Batthyányt kinevezik kormányzóvá

1848. ápr.11. a király szentesíti az áprilisi törvényeket, megszületik a polgári, alkotmányos Magyarország (alkotmányos monarchia).

Május vége június eleje:új választások

1848. júl.5: új országgyűlés Pázmány Dénessel

1848. júl. 11: Kossuth megajánlási beszéde

1848. aug.31: az uralkodó visszavonta az önálló magyar had- és pénzügyminisztérium jogkörét

1848. szept. 11: jellecic átlépi a határt

1848. szept.29. Móga Pákozdnál szembeszáll Jelacic csapataival és legyőzi a horvát bánt. 1848. okt. 6: bécsi forradalom

1848. okt. 7: ozora: Perczel mór és Görgey Artúr fegyverletételre kényszerítik az ellenséget 1848. okt. 30: Móga Schwechátnál csatázik az osztrákokkal, magyar verességgel végződik. Honvédség: gyalogság 100. 000fő, huszárok 12. 000fő, tüzérek 10. 000fő.

1848. december 2-án V. Ferdinándot a kamarilla lemondatta. A 18 éves Ferenc Józsefet nyilvánították ki osztrák császárrá és magyar királlyá.

1849. jan. 4: Pest Buda elfoglalása 1849. jan. 5. Görgey Artúr váci kiáltványa: ő a törvényes kormány hadügyminiszterének engedelmeskedik, a magyar alkotmányt védi célja a katonák morális problémáinak (alkotmánysértés?) megszüntetése Kossuth különbékeként értelmezi 1849. febr. 5. Branyiszkói-hágó - Guyon Richárd honvédtábornok áttöri a császári kordont (Jablonowski, Schlick); Görgey a feldunai sereggel Miskolc, Eger irányába vonul, eléri a Tiszát

1849. febr. 26-27. Kápolna - vereség; Windischgrätz azt gondolja, hogy ez volt a végső csata => olmützi (oktrojált) alkotmány: Mo. Eljátszotta történelmi jogait; lib. jogokat biztosítja, nemzetieket nem=> Tiszafüred: a tisztek fellázadnak Dembinski ellen, Kossuth Görgeyt nevezi ki helyette

1849.márc.4.-kiadják az OLMÜTZI alkotmányt, amelyben Mo.-ot beolvasszák a birodalomba. Szó esik a birodalom nemzetiségekről is, amik nem kapják meg remélt jogaikat, viszont még mindig több jogot kapnak. Tavaszi hadjárat: tervkidolgozója: Klapka György, mely szerint a legerősebb hadtesttel a Gyöngyös Hatvan útvonalon támadnak, még a legnagyobb hadtesttel Jászberény-Gödöllő útvonalon támadnak, így körbefogva az ellenséget megsemmisítik őket

1849. ápr. 2. Hatvan - győzelem

1849. ápr. 4. Tápióbicske - győzelem, de a császáriak rájöttek, hogy Hatvannál nem a fősereggel találkoztak

1849. ápr.06. Isaszegnél megütköznek a magyarok (Görgey) Windischgratz seregeivel és győzelmet is aratnak, azonban a császári hadak bekerítésére nem kerül sor. ))

1849. ápr.14. a Habsburg-ház trónfosztása, Magyarországot független államnak nyilvánítják 1849. ápr. 19. Nagysalló – győzelem a Duna mentén visszavonuló osztrák seregeket nem érik el (át kellett kelni az Ipolyon, a Garamon és a Vágon), Komáromnál csak az osztrák utóvéddel csatáznak, nincs végső csapás

1849. máj. 21. Buda visszafoglalása

1849. júl. 31. Segesvár - Bem vereséget szenved; Petőfi eltűnik

1849. aug.13. Görgey Világosnál letette a fegyvert az oroszok előtt, feltétel nélkül

1849. okt.06. A volt császári honvéd főtisztek kivégzése Aradon és Batthyány Lajos kivégzése Pesten Személyek:

Jókai Mór: Az 1848/49-es szabadságharcban tevékenyen részt vállalt (12 pont megfogalmazása, nemzetőr). Felesége Laborfalvi Róza. A szabadságharc bukása után bujkálni kényszerül.

Petőfi Sándor: 1823-1849. költő, forradalmár, nemzeti hős. Tevékenyen részt vett a március 15-i eseményekben, Nemzeti Dal.

Görgey Artúr: Móga helyére nevezik ki, a Felvidéken át sikeresen a tiszántúli gyülekezőhelyre vezeti a seregét, tehetséges hadvezér volt, részt vett a tavaszi hadjáratban, nem sikerült megállítania Haynaut, Kossuth és Szemere lemondásuk után rá ruházták a hatalmat, 1849. aug. 13-án Világosnál az oroszoknak letette a fegyvert, száműzték.

Klapka György: honvéd főtiszt, Debrecent északról vigyázta és Kassa környékén egyesült Görgey seregével, Komáromot 1849. okt. 2-ig védte Bem József: lengyel tábornok, 1849. augusztusáig feltartóztatta az osztákokat és az oroszokat Erdélyben, de serege felmorzsolódott, gyorsan mozgatta a katonáit, Temesvárnál Vereséget szenvedett Haynautól

Damjanich János: honvédtábornok a szabadságharc idején. Ő vezeti a délvidéki alakulatokat a tavaszi Hadjáratban, több győzelem is fűződik nevéhez (Hatvan, Tápióbicske, Isaszeg).

Jelasics: horvát bán, aki a magyarok ellen indult 1848-ban, a főváros felé tört, azonban Móga 1848. szeptember 29-én, Pákozdnál legyőzte csapatait. Windisch-Grätz: császári tábornagy a szabadságharc idején, herceg, leveri a prágai felkelést, legyőzi Dembinskit Kápolnánál

Haynau: a bresciai hiéna, a szabadságharc leverése után az osztrák kormány szabad kezet adott neki a megtorlásokban, kegyetlenségéről híresült el (1849. október 6. Arad). Fogalmak:

Márciusi ifjak: az 1848-as pesti forradalmat elindító radikális értelmiségiek, diákok és írók: Irányi Dániel, Irinyi József, Jókai Mór, Petőfi Sándor, Vasvári Pál.

Nemzetőrség: polgárokból toborzott, önkéntes fegyveres alakulat a polgári forradalmak időszakában (1789 után). Magyarországon a z 1848-as szabadságharc alatt is felállítottak egyet.

Felelős kormány: a törvényhozó testületnek elszámolással tartozó végrehajtó testület. Az első az angol alkotmányos monarchiában jött létre. Magyarországon Batthyány-kormány.

Jobbágyfelszabadítás: A megromlott helyzetű, röghöz kötött jobbágyok felszabadítása, a kötelező örökváltság által jogaik biztosítása (1848).

Választójog: a választás és a választhatóság joga (lehet vmilyen cenzushoz kötött, pl. vagyoni)

Függetlenség: valamely állam nem függ külső erőktől, egyedül képes irányítani magát és fennmaradni

Nemzetiségi törvény: a nemzetiségek számára biztosít bizonyos fokú autonómiát (pl. 1848-ban nyelvhasználati jogokat biztosított) Kormánybiztos: a kormány által rendkívüli feladatok elvégzésével megbízott és kellő hatáskörrel felruházott személy Helyszínek:

Pákozd: 1848. szept. 29-én Jellasics vereséget szenvedett a Móga vezette magyar csapatoktól, ma: Mo.

Kápolna: 1849. februárban Dembinski veszített Windisch-Grätz ellen, és a magyaroknak vissza kellett vonulniuk a Tisza mögé, ma:Mo.

Isaszeg: a tavaszi hadjárat (1849. márc.6.) egyik csatája, a magyarok győztek, ma: Mo. Komárom: Görgey itt győzte le egyszer az osztrák főerőket, Klapka védte a komáromi erődrendszert, és legtovább tartott ki katonáival (1849. okt. 2.), ma: Mo.

Segesvár: a Bem vezette csapatok vereséget, szenvedtek az orosz és osztrák seregektől, ma: Románia

Arad: a volt császári honvéd főtisztek kivégzése 1849. okt. 6-án, ma: Románia

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.